Tim

Milan Popović

Milan Popović

predavač

Milan je student doktorskih studija na Fakultetu za fizičku hemiju. Popularizacijom nauke se bavi od 2007. godine kada je bio finalista prvog FameLab-a kod nas. Od tada do danas izveo je na hiljade eksperimenata u okviru svojih postavki i šou programa na Festivalu nauke u Beogradu, ali i u Djenovi, Seulu, Podgorici, Busanu, Sofiji... Autor je i koordinator više projekata popularizacije nauke i širenja naučne pismenosti, kao i zbirke eksperimenata “Naučnionica” koja je u okviru istoimenog projekta podeljena u oko 40 osnovnih škola u Srbiji. U slobodno vreme bavi se paraglajdingom i fotografijom.