Tim

Branislav Šiler

Branislav Šiler

Gostujući predavač

Branislav Šiler je viši naučni saradnik na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, a doktorirao je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima veoma široka interesovanja u oblasti biologije, a prvenstveno je botaničar koji proučava genetičku strukturu populacija retkih biljaka i bavi se njihovom hemijom. Uživa u radu kako u laboratoriji, tako i na terenu.

Objavio je 19 naučnih radova u međunarodnim časopisima, kao i dva poglavlja u knjigama. Učestvovao je na šest domaćih i dva međunarodna istraživačka projekta, kao i dva međunarodna projekta popularizacije nauke. Bio je mentor dva doktoranda koji su odbranili svoje doktorske disertacije.

Ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom kako u neformalnim obrazovnim aktivnostima, tako i u formalnom obrazovnom sistemu, kao nastavnik biologije u osnovnoj školi. U skorije vreme angažovan je kao povremeni saradnik Regionalnog centra za talente u Beogradu, kao i predavač u Istraživačkoj stanici Petnica.  Kao recenzent, pomogao je u prevođenju knjige „Šta biljka zna“ Danijela Šemovica u izdanju Centra za promociju nauke.

Učestvuje u brojnim naučno-popularnim aktivnostima i ima dugogodišnje iskustvo u popularizaciji biologije. Otac Lane i Davida.