V do VIII razred

Program i teme koje se obrađuju u okviru radionica NAUKA u oktobru, za V i VI razred.

Čuvaj pluća sveta!

Čuvaj pluća sveta!

EKOLOGIJA

Vazduh nam je neophodan za disanje, a zauzvrat mi ga zagađujemo i štetimo sami sebi. Dođite na predavanje, saznajte kako da sprečimo zagađenje vazduha, kao i šta su to tačno «pluća sveta», gde se nalaze, i šta se sa njima događa, pa će nam uskoro trebati «transplantacija pluća»?

Predavač: Jelena Andreja Radaković

Značaj vazduha za život na Zemlji

METEREOLOGIJA

Zašto je vazduh smeša gasova a ne jedan gas? Kako nastaju oblaci, kiša, sneg i grad, a zašto grmi i seva? A kako se formira magla i šta bi bilo kada vetra ne bi bilo? Svaki dan slušamo o vazdušnom pritisku, a da li je on isti ili opada sa visinom, i šta on upšte znači za nas? Zašto oblak ne ode u Svemir, ili ne padne na našu glavu?

Predavač: Sanja Anđelić / Nikola Vasović

Značaj vazduha za život na Zemlji
Začarani krug udisaja i izdisaja

Začarani krug udisaja i izdisaja

MEDICINA

Kako dišemo? Kako vazduh dospeva do svake ćelije našeg organizma i koje su to ćelije značajne za prenos gasova? Upoznaj se sa mikrocirkulacijom pluća i fizičkim principima razmene gasova. Otkrij kako funkcionišu naša pluća i šta im omogućava nesmetan rad. Šta se dešava sa plućima kada vazduh dospe tamo gde mu nije mesto? Otkrij anatomske i fiziološke specifičnosti disajnih organa.

Predavač: Jelena Bakalović

Vazduh na sitna crevca

Vazduh na sitna crevca

HEMIJA

Vazduh je smeša gasova i utvrdićemo koji su to sastavni delovi vazduha i koje su njihove osobine. Da li se neki drastično razlikuju? Kako ih dobijamo ili razdvajamo? Kondenzovaćemo vodenu paru iz vazduha i formirati oblake u laboratoriji, ali nećemo prizivati kišu :)

Predavač: Milan Popović