III i IV razred

Program i teme koje se obrađuju u okviru radionica NAUKA u oktobru, za III i IV razred.

Tajna vazduha

Tajna vazduha

EKOLOGIJA

Vazduh nam je preko potreban nam je za život, a možemo i koristiti njegovu energiju u našim domaćinstvima... Nažalost naš vazduh je sve zagađeniji, a leka kao da nema. Naučite kako možete smanjiti zagađenje vazduha, kako ono nastaje, kao i šta su to tačno «pluća sveta», gde se nalaze, i šta se sa njima događa?

Predavač: Jelena Andreja Radaković

Šta je vazduh?

METEROLOGIJA

Kojom brzinom se Zemlja okreće? I šta je atmosfera koja nas okružuje? Kretanje vazduha zavisnost od njegove temperature, a to ćemo sami utvrditi, i termometri će nam biti tu od koristi. Zagrevaćemo vazduh i posmatramo njegovo kretanje. To će nam pomoći da utvrdimo šta je vetar i kako nastaju oblaci? Oni nam mnogo toga govore o vremenu, samo treba da ih raspoznamo a usput i utvrdimo kako to da nam oni nikad ne padnu na glavu.

Predavač: Sanja Anđelić

Šta je vazduh?
Začarani krug udisaja i izdisaja

Začarani krug udisaja i izdisaja

MEDICINA

Kako dišemo? Kako vazduh dospeva do svake ćelije našeg organizma i koje su to ćelije značajne za prenos gasova? Upoznaj se sa mikrocirkulacijom pluća i fizičkim principima razmene gasova. Otkrij kako funkcionišu naša pluća i šta im omogućava nesmetan rad. Šta se dešava sa plućima kada vazduh dospe tamo gde mu nije mesto? Otkrij anatomske i fiziološke specifičnosti disajnih organa.

Eh, šta ja sve nosim na svojim plećima...

Eh, šta ja sve nosim na svojim plećima...

HEMIJA

Da li vazduh ima masu i možemo li da je izmerimo? Da li se gasovi koji ga čine međusobno razlikuju po gustini? Koje su njihove hemijske osobine? Koji pomažu, a koji sprečavaju gorenje Vazduh je smeša gasova i utvrdićemo koji su to sastavni delovi vazduha i koje su njihove osobine. Da li se neki drastično razlikuju?

Predavač: Milan Popović