Živa

Termometar ili toplomer

Radovan: Misliš termometar?

Ratko: Ma to! Svejedno.

Radovan: Nije isto. Ti meriš temperaturu, ne toplotu.

Ratko: Mogao si lepo da mi kažeš da nećeš da mi doneseš toplomer.

Radovan: Termometar!

Ratko: Ma …

Ratko i Radovan su se bez razloga svađali jer termometar je dobio naziv od grčkih reči termo – toplota i metar – merenje.

Parče stakla u kom živi Terminator T-1000

– Iju, sine, što razbi toplomer, treba babi da merim temperaturu, počela je da bunca..

– Ajde, baba, oću da vidim da l` će ova živa da se skupi i da dobijem Terminatora.

 

Živa je teški metal sa toksičnim svojstvima. Oslobađanje žive u životnu sredinu nastaje kao posledica raspadanja živinih ruda, ili kao posledica ljudske aktivnosti kao što su industrijski procesi, rudarstvo, krčenje šuma, spaljivanje otpada i fosilnih goriva.

Živa se može osloboditi i iz proizvoda koji sadrže živu kao što su živini amalgami, električni aparati, laboratorijski i medicinski instrumenti, baterije…

Zbog štetnog uticaja na ljudsko zdravlje i prirodu potrebno je globalno da se reše problemi sa živom. S obzirom na to da u Srbiji ne postoje preduzeća koja se bave proizvodnjom aparata i mernih instrumenata koji u sebi sadrže živu, svi merni instrumenti koji sadrže ovaj teški metal dolaze iz uvoza.

Najčešći kontakt potrošača sa elementarnom živom je upravo kroz upotrebu mernih instrumenata, kao što su toplomeri i aparati za merenje krvnog pritiska.

 

Kako ja vidim stvari?

Toplomer koristim za merenje temperature tela i razlikujem ga od termometra kojim merim temperaturu vazduha, vode.

Toplomer „pamti“ najvišu temperaturu zbog posebne konstrukcije tj. dodatnog dela kapilare

Termometri (obični i medicinski) funkcionišu na principu širenja tečnosti – bilo žive, bilo alkohola – usled porasta temperature.