Da li je atom izvor elektriciteta?

Reč elektricitet vodi poreklo od reči elektron, što je naziv kojim su Stari Grci označavali ćilibar. Naziv je dobio od grčke reči koja označava elektricitet, jer se prilikom trenja, ćilibar naelektriše. Ova vrsta smole potiče od vrste četinarskog drveta, koja je, na žalost, nestala sa lica Zemlje.

Sve je sastavljeno od atoma: knjiga koju čitate, sto za kojim sedite, kuća u kojoj stanujete, drvo ispred vaše kuće, vi sami, vazduh koji udišete... Ideja o atomu je veoma stara, i potiče od starogrčkog filozofa Leukipa. Njegovu ideju je razradio Demokrit, jedan od najznačajnijih mislilaca antičkog doba.

Prema njihovoj ideji, sve stvari se sastoje od veoma sitnih delova, toliko sitnih da se ne mogu rastavljati na još sitnije. Ti najsitniji delovi od kojih je sve u prirodi sačinjeno dobili su naziv atom.

Reč atom potiče od starogrčke reči atomos, što znači nedeljiv, onaj koji nema sastavnih delova.

Ideja o atomu nije se razvijala tokom nekoliko narednih vekova, ali tek u XVIII veku naučnici ponovo počinju da je razmatraju. Engleski naučnik Džon Dalton početkom  XIX veka eksperimentalno je dokazao postojanje atoma i odredio njegovu veličinu. Početkom XX veka vest o eksperimentima engleskog fizičara Tomsona odjeknula je kao grom iz vedrog neba, pošto je dokazao da atom nije nedeljiva čestica, već da se sastoji od još sitnijih delova. Da bi iznenađenje bilo veće, ti sastavni delovi atoma, te još sitnije čestice su naelektrisane. Desetak godina nakon Tomsonovog otkrića Novozelanđanin Ernest Raderford je, izvodeći eksperiment, shvatio kako te sićušne, naelektrisane čestice grade atom.

U središtu atoma nalazi se pozitivno naelektrisano jezgro, a na velikom rastojanju od njega kreću se negativno naelektrisane čestice - elektroni.

Jezgro se sastoji od dve vrste čestica: pozitivno naelektrisanih protona i neutralnih (nenaelektrisanih) neutrona.

Količine naelektrisanja elektrona i protona su iste vrednosti, ali različitog znaka, i ta količina naelektrisanja ujedno je najmanja moguća vrednost naelektrisanja koja se može naći u prirodi.