Naučne radionice

b1

Pružamo našim polaznicima priliku da do znanja dođu pomoću brojnih ogleda koje izvode u našoj laboratoriji, kroz istraživačke aktivnosti, zanimljiva predavanja...

Fenomen

b2

FENOMEN je mesto u kome ćemo svakom našem polazniku omogućiti da uđe u svet nauke i da na uzbudljiv, interaktivan i stručan način upozna prirodne fenomene koji su svuda oko nas.

Info

Kada?

Svakog radnog dana
od 17:30 i 19:30 časova

Gde?

Hadži Prodanova 16, Beograd

Ko?

Grupe do 15 polaznika, od 7-15 godina (podela po uzrastu)

Kako

Mesečno članstvo

Fenomeni kojima se bavimo

Sve ono što se može videti, posmatrati ili proučavati jeste fenomen. Neke stvari ili pojave su lako vidljive dok za druge mora da se pokrene čitava nauke ili niz eksperimenata da bi se dokazale. 

Saznaj više
Energija Energija
Voda Voda
Elektricitet Elektricitet
Vazduh Vazduh
Tim

Tim

Naši saradnici rade timski da bi se fokusirali na razvoj samopouzdanja i poverenja kod dece, uz istovremenu podršku njihovim kognitivnim, socijalnom i emotivnim potrebama. Negujemo njihove urođene kvalitete i verujemo u podsticanje prirodne radoznalosti.

Saznaj više

Naš multifunkcionalni prostor

FENOMENALNI prostor, nesvakidašnji kutak za radoznale, čine  naučna laboratorija  namenjena za sve polaznike-istraživače,  amfiteatar  opremljen za uzbudljiva multimedijalna predavanja i deo namenjen interaktivnim naučnim  radionicama.

"Pružamo našim polaznicima priliku da do znanja dođu pomoću brojnih ogleda kojI se izvode u našoj laboratoriji, kroz istraživačke aktivnosti, zanimljiva predavanja, korišćenjem literature prilagođene uzrastu polaznika, kao i naučnim filmovima, učešćem u debatama, kvizovima i raznovrsnim aktivnosti kroz grupni i samostalni rad".

Aleksandra Patenković
Aleksandra Patenković

osnivač

Naš multifunkcionalni prostor
Naš multifunkcionalni prostor
Naš multifunkcionalni prostor